Billans POS

BillansPOS

Funkcionalnosti Billans POS

 • Sifarnik artikala
 • Sifarnik kupaca
 • Sinhronizacija sa MS SQL bazama
 • Sinhronizacija sa Billans e-racunovodstvo
 • Jednostavan unos pozicija na racun
 • Mogucnost pojedinacnog i grupnog rabata
 • Jednostavna promjena korisnika
 • Jednostavna pretraga baze artikala u samom racunu
 • Jednostavan nacin storniranja artikala
 • Ponavljanje ispisa na fiskalni uredjaj
 • Ispis A4 fakture, rekapitulacija poreza i prometa
 • Izvjestaj prodaje po artiklima i operaterima, nacinima placanja
 • Zakonske fiskalne rekapitulacije
 • Vodjenje evidencije zaliha u kombinaciji sa Billans e-racunovodstvom
 • Omogucen mrezni rad sa definisanjem broja blagajne
 • Dodavanje napomene na racun
 • Integrisani fiskalni uredjaji:  (Tring, E-Link, Neosoft, Kimtec, HCP, Galeb, Mikroelektronika RS)

BillansPOS_Setup