Na ovom mjestu možete odmah preuzeti ponudu za najprodavaniji uređaj Tring FP1 Plus,  preuzmi

Za ostale uređaje iz naše ponude kontaktirajte nas na telefon 033/868-859 ili 061/213-164

Cjenovnik usluga vezanih za fiskalne printere i fiskalne kase

Unos artikala u fiskalnu kasu – prema posebnom cjenovniku

kom

1,00

Inicijalna fiskalizacija za Printere

kom

80,00

Inicijalna fiskalizacija za Kase

kom

80,00

Billans POS offline  aplikacija

kom

30,00

Defiskalizacija za Printere

kom

80,00

Defiskalizacija za Kase

kom

80,00

Zamjena fiskalnog modula i žurnala za kasu

kom

60,00

Zamjena fiskalnog modula i žurnala za printer

kom

60,00

Izmjena adrese na fiskalnoj kasi

kom

60,00

Izmjena adrese na fiskalnom printeru

kom

60,00

Naknadna obuka u prostorijama vlasnika fiskalnog uredjaja

kom

50,00

Naknadna obuka u prostorijama distributera/servisa fiskalnog

kom

40,00

Promjena naziva firme na fiskalnoj kasi

kom

60,00

Promjena naziva firme na fiskalnom printeru

kom

60,00

Tehnicki pregled za fiskalne uredjaje u servisu

kom

50,00

Tehnicki pregled za fiskalne uredjaje na licu mjesta

Kom

70,00

Mehanicko cišcenje i adjustaža fiskalnih uredjaja

kom

50,00

Reizdavanje servisne knjižice za fiskalne uredjaje

kom

40,00

Konfiguracija GPRS terminala u servisu / na daljinu

Kom

40,00

Konfiguracija GPRS terminala na terenu

Kom

70,00

Provjera slanja podataka fiskalnog uređaja prema PU

Kom

30,00

Rad servisera na kvarovima van garantnog roka / norma 1 sat

Kom

50,00

Rad certificiranog elektroničara na kvarovima / norma 1 sat

Kom

80,00

Izlazak na teren na zahtjev korisnika

Kom

20,00

Izdavanje fiskalnog / reklamiranog računa na fiskalnoj kasi

Kom

10,00

Izdavanje fiskalnog / reklamiranog računa na fiskalnom printeru kroz fiskalni drajver

Kom

10,00

Reizdavanje GSM kartice i prenos podataka na PU – u servisu

Kom

40,00

Za sve fiskalne uređaje koji su van garantnog roka nudimo Ugovor o odrzavanju u sklopu kojeg korisnik ima mnoge pogodnosti.
Preuzmi ugovor

 

Prikazane cijene su bez PDV-a.

Cjenovnik stupa na snagu 01.04.2021.godine.