Cjenik fiskalnih usluga

Na ovom mjestu možete odmah preuzeti ponudu za najprodavaniji uređaj Tring FP1,  preuzmi

Za ostale uređaje iz naše ponude kontaktirajte nas na telefon 033/218-200

Cjenovnik usluga vezanih za fiskalne printere i fiskalne kase

Unos artikala u fiskalnu kasu – prema posebnom cjenovniku

kom

1,000

Inicijalna fiskalizacija za Printere

kom

80,00

Inicijalna fiskalizacija za Kase

kom

50,00

Billans POS offline  aplikacija

kom

30,00

Defiskalizacija za Printere

kom

80,00

Defiskalizacija za Kase

kom

50,00

Zamjena fiskalnog modula i žurnala za kasu

kom

40,00

Zamjena fiskalnog modula i žurnala za printer

kom

40,00

Izmjena adrese na fiskalnoj kasi

kom

50,00

Izmjena adrese na fiskalnom printeru

kom

80,00

Naknadna obuka u prostorijama vlasnika fiskalnog uredjaja

kom

30,00

Naknadna obuka u prostorijama distributera/servisa fiskalnog

kom

20,00

Promjena naziva firme na fiskalnoj kasi

kom

50,00

Promjena naziva firme na fiskalnom printeru

kom

80,00

Tehnicki pregled za fiskalne uredjaje u servisu

kom

45,00

Tehnicki pregled za fiskalne uredjaje na licu mjesta

Kom

65,00

Mehanicko cišcenje i adjustaža fiskalnih uredjaja

kom

50,00

Reizdavanje servisne knjižice za fiskalne uredjaje

kom

40,00

Rad servisera na kvarovima van garantnog roka / norma 1 sat

Kom

40,00

Svi fiskalni uredjaji koji su van garantnog roka podlijezu mjesecnom ugovoru o odrzavanju u sklopu kojeg korisnik ima mnoge pogodnosti.

Prikazane cijene su bez PDV-a.

Cjenovnik stupa na snagu 01.01.2013.godine.