Microsoft software

microOEM

Ovaj program licenciranja je namijenjen kupcima novih racunara koji kupovinom istog nabavljaju i pratecu licencu za Microsoft operativni sistem. Krajnji kupac nikako ne smije kupiti OEM licencu a da ona nije vec predinstali­rana na racunar od strane ovlaštenog proizvodjaca/prodavaca racunara kao što je to jasno naglašeno u priloženom primjeru EULA-e. Kupac prilikom kupovine racunara dobija:

 • · Instaliran operativni sistem
 • · Nalijepljenu “COA” naljepnicu
 • · Medij za reinstalaciju sistema
 • · Uputstvo za upotrebu
 • · Pisani dokument koji sadrži EULA-u (End User License Agreement) u prilogu

Ukoliko kupac vec posjeduje racunar i na njemu postoji nelicencirani operativni sistem, licenciranje istog može obaviti putem LEGALIZACIJSKIH rješenja:

1. GGK licenca

Kupac dobija paket koji sadrži instalacioni medij, uputstvo, COA naljepnicu i EULA-u. U suštini, kupac na ovaj nacin licencira svoju nelicenciranu kopiju operativnog sistema i pretvara je u OEM licencu. Kako je prodaja OEM licence krajnjem kupcu odvojeno od hardware-a pogrešan nacin licenciranja, GGK licencom, Misrosoft je omogucio svojim korisnicima da izvrše kupovinu licence koja ima ista prava kao i OEM.

2. GGWA licenca

Ukoliko je kupac pravno lice koje posjeduje 5 i više racunara na raspolaganju mu je metoda licenciranja nelicenciranih kopija operativnog sistema kroz GGWA ugovor. Radi se o kolicinskom ugovoru koji prati principe licenciranja kroz OLP. Kupac sklapa ugovor kroz Eagreements koji je kreirao Microsoft partner te dobija pristup na VLSC portal na kojem se nalaze svi podaci o nje­govom ugovoru kao i kljucevi proizvoda i linkovi za “skidanje” instalacionih medija.

Neke od karakteristika GGWA licenci:

 •  Rješenje za kolicinsko licenciranje operativnog sistema Windows 7 Professional kojim se omogucuje uskladjenost s propisima
 •  Mogucnost dodatnih narudžbi tokom trajanja ugovor
 •  Mogucnost kupovine tehnološke garancije Software Assurance u roku od 90 dana
 • Mogucnost kupovine usluge korisnicke podrške od Microsofta ili prodavaca Microsoft proizvod
 •  Mogucnost kupovine medija
 • Dostupna prava na korištenje starijih verzija

3. FPP/PKC licenca

Maloprodajna licenca kroz koju kupac dobija sva prava kao sto su pravo prenosa vlasništva, licenca odvojena od hardware-a, itd. Kupac u paketu dobija medij za instalaciju, COA naljepnicu koja ostaje na kutiji, uputstvo za upotrebu i primjerak EULA-e (u prilogu).

Open

Programi kolicinskog licenciranja namijenjeni su malim i srednjim preduzecima. Uslov za sklapanje jednog od tri kolicinska ugovora je posjedovanje licenci­ranog operativnog sistema. Software moze biti licenciran na jedan od gore spomenutih nacina (OEM, GGK, GGWA i FPP/PKC).

OLP

Uslov za sklapanje OLP ugovora je porucivanje najmanje 5 Micrsoft proizvoda. Sklopljeni ugovor traje 2 godine i u tom period je moguce proširenje istog kao i dodatno porucivanje proizvoda. Placanje je jednokratno i vlasništvo nad li­cencom je trajno.

OVL

Uslov za sklapanje OVL ugovora je posjedovanje najmanje 5 racunara. Sklopljeni ugovor traje tri godine i u toku trajanja ugovora korisnik je u mogucnosti korištenja dodatnog paketa pogodnosti (Software Assurance-a). Placanje se vrši na tri godišnje rate i po isplati trece rate sav software postaje trajno vlasništvo kupca.

OVS

Uslov za sklapanje OVS Ugovora je posjedovanje najmanje 5 racunara. Sklopljeni ugovor traje tri godine i po isteku se može produžiti. Korisnik sklapanjem ovog ugovora ne kupuje nego iznajmljuje software i kao i u OVL ugovoru, u toku trajanja ugovora u mogucnosti je koristiti prednosti Software Assurance-a paketa