Uštede korištenjem billansa

Uštede su izracunate na period od tri godine po jednom racunaru, na osnovu iskustva, poznavanja tržišta i troškova u racunovodskim agencijama i poznavanju preduzetnika, koji imaju racunovodstvo kod sebe. Uštede se racunaju u odnosu na troškove koje imaju korisnici koji upotrebljavaju rješenja u DOS ili Windows okruženjima. Za kalkulaciju smo kao interni trošak uzeli 10 KM na sat, a za trošak vanjskih saradnika (npr. servisera) 40 KM na sat. Nema troškova kupovine programa. Za Billans se placa samo mjesecna naknada za korišcenje.

Opis ušteda

Ušteda na mjesec

Za korišcenje Billansa ne trebate server niti zahtjevan racunar.

40KM

Terenska podrška sa strane servisera se smanjuje na minimum, a najcešce na nulu zbog online podrške koja je ugracena u Billans (help, Scype, Teamviewer,  video help, FAQ)

20KM

Prenos dokumenata u agenciju se smanjuje na minimum, a najcešce na nulu

20KM

Rad sa Billansom je toliko jednostavan da su uštede kod rada najmanje 2 sata mjesecno

20KM

Alarmni sistem brine da nešto ne zaboravite i da zbog toga nemate troškova

20KM

Podatke i dokumentaciju nije potrebno arhivirati

20KM

Smanjuje se vrijeme traženja dokumenata i vrijeme slanja, te primanja dokumenata

10KM

Dokumente ne treba fizicki nositi u i iz agencije (fax, mail)

20KM

Komunikacija izmedju korisnika Billansa i komunikacija preduzetnika sa klijentima je brža, efikasnija i jeftinija

20KM

Dopisi, racuni i drugi izlazni dokumenti mogu se slati direktno iz Billansa na mail, fax i mobilne telefone

10KM

Nema instalacija novih verzija programa kao i pracenja zakonskih propisa

20KM

Ukupna ušteda na mjesec

220KM