Zašto billans

Prvo treba da se zapitate da li razmišljate ispravno???

Razmišljate o prelasku sa DOS programa na WINDOWS programe???

Znaci da razmišljate o prelasku sa starih tehnoloških rješenja (DOS) na rješenja koja su isto tako vec stara (WINDOWS).

Mi nudio potpuno novu tehnologiju koja je zasnovana na CLOUD tehnolgiji!

Cloud tehnologija nam omogucava:

  • centralizaciju podataka (svi rade preko istog servera i baze podataka)
  •  uštedu u radu (Vaši klijenti kreiraju dokumente, Vi samo knjizite i radite kontroling)
  •  najjeftiniji oblik komunikacije (dovoljno je da imate pristup Internetu)
  •  najsigurnije podatke (tehnologija je ista kao što se primjenjuje u elektronskom placanju kod banaka)
  •  najbolji pristup bekapovanju podataka (mi brinemo o rezervnim kopijama svakodnevno)
  •  integraciju sa pametnim uredjajima (izvejštavanje preko tablet racunara, android telefona…)
  •  svi imaju verziju podataka (pošto je sistem centralni, svi korisnici automatski dobijaju novu verziju)
  •  ušetedu u ulaganjima u hadver (dovoljno je da imate bilo koji ra?unar koji ima pristup Internetu)
  •  uštedu u ulaganjima u softver (podrzavamo sve operativne sisteme Windows, Linux, MAC OS)
  •  uštedu u ulaganjima u bezbjednosni softver (nije Vam potreban antivirus niti bilo koji drugi oblik zaštite)