Juraja Najtharta 19
+387 33 218 200
bts@bts.co.ba

Billans e-Računovodstvo

Osnovne karakteristike

Billans je cloud poslovno rješenje za mala i srednja preduzeća, knjigovodstvene agencije i edukativne centre. Najveća prednost Billansa je u tome što svi korisnici (firma i agencija) rade na istim podacima u realnom vremenu, nezavisno od toga gdje se u datom trenutku nalaze.

Cloud rješenje

Billans je web aplikacija, što znači da se podaci nalaze na zaštićenom serveru i mi vodimo brigu o sigurnosti Vaših podataka.

Jednostavno korištenje

Za korištenje Billansa nije potrebna dugotrajna obuka ili veliko predznanje. U Billans su već ugrađena pisana i video uputstva koje olakšavaju korisnicima rad u samoj aplikaciji.

Dostupan 24/7

Billans je dostupan 24 sata dnevno i to sa bilo koje lokacije gdje imate pristup internetu, sa bilo kojeg uređaja.

Billans za firme

  • POS BILLANS je prvenstveno namijenjen korisnicima koji imaju potrebu izdavati POS račune u velikim količinama i nemaju mogučnost spajanja na internet u svakom trenutku. Instalacija je fiksna i vezana za fiskalni uređaj te sa Billansom komunicira bez problema. POS Billans podrazumjeva BASIC licencu.
  • BASIC BILLANS podrazumjeva robno materijalno knjigovodstvo, izdavanje računa Veleprodaja/Maloprodaja, praćenje zaliha u realnom vremenu bez obzira na lokaciju i sinhronizaciju sa POS Billansom.
  • SILVER BILLANS omogućava robno materijalno knjigovodstvo i finansijsku operativu, automatsko knjiženje svih robno materijalnih promjena i/ili ručno knjiženje poslovnih promjena, Obračun PDV-a, Stalna sredstva, Otvorene stavke, Blagajna i dr.
  • GOLD BILLANS omogućava neograničeno korištenje svih funkcija Billansa uključujući obračun plata i drugih ličnih primanja, Kadrovske evidencije, Službena putovanja i dr.

Billans za agencije

BILLANS PLATINUM je isključivo namjenjen za računovodstvene agencije i podrazumijeva korištenje svih funkcija Billans-a bez ograničenja broja firmi/organizacija.

Billans za edukativne centre

EDU BILLANS podrazumjeva sve funkcionalnosti Billans aplikacije, za neograničeni broj polaznika. Mogućnost rada u on-line sistemu, sistem obavještenja i praćenja rada polaznika edukacije.
Pogodan za računovodstvene i poslovne edukativne centre, škole i visokoškolske ustanove.

 

*Licence se iznajmljuju na mjesečnom nivou. Na avansne uplate za 3, 6 i 12 mjeseci odobravamo posebne popuste.