Juraja Najtharta 19
+387 33 218 200
bts@bts.co.ba

Poslovno-informacioni sistem PANTHEON

Povećajte učinkovitost, preuzmite kontrolu i ostvarite ciljeve. Uz poslovni program koji podržava rast vašeg preduzeća pretvorite podatke u dobit!

Pravo rješenje za svako preduzeće

PANTHEON Manufacture je program za vođenje proizvodnje, kojim ćete sveobuhvatno i efektivno upravljati procesima u vašem preduzeću. Sa program pratite i optimizirate cijeli put proizvoda: od sirovina, poluproizvoda do finalnog proizvoda. Poslovno-informacioni sistem koji povezuje i unapređuje sve aspekte vašeg poslovanja kako bi proizvodnja, poslovni procesi i zaposleni djelovali kao jedinstven sistem.

Poslovni program PANTHEON osigurava da imate uvid u stanje zaliha i narudžbi u bilo koje vrijeme. Pošto je skladište povezano sa ostalim odeljenjima u preduzeću, rad se obavlja mnogo brže. Uređeno poslovanje, uhodani procesi i pouzdan program omogućavaju da narudžba stigne do kupaca bez odlaganja.

Vrijeme je da svoje resurse odlučno usmjerite na rast preduzeća.

Moderno i korisniku prijatno rješenje za rad na blagajni omogućuje vam vođenje prometa po različitim kriterijima i jednostavan nadzor nad radom blagajnika. Napredne PC blagajne PANTHEON Retail rade samostalno ili povezane u mreži i nude neograničene mogućnosti za akcije i popuste.

Obračun PDV-a, obračun zarada, izvještaji državnim institucijama, bilansi i putni nalozi, knjiženje i velika baza klijenata mogu biti recept za haos u računovodstvenom servisu. Moćan računovodstveni program PANTHEON Accounting uvodi harmoniju u radni dan i poboljšava efikasnost računovodstva.

Rad se obavlja brzo i automatizovano uz manje stresa pri pripremi izvještaja!

Koristeći poslovni program, imate sve potrebne informacije odmah pri ruci. Primanje i izdavanje računa, pregled troškova i prihoda je dostupno sa nekoliko klikova. Jednostavan korisnički interfejs olakšava rad svim korisnicima. Potpuni uvid u stanje poslovanja oduševljava rukovodstvo, a kvalitetan poslovni program doprinosi zadovoljstvu korisnika.

Vjerujte rješenju gdje su ljudi na prvom mjestu.

Javne ustanove kao budžetski korisnici imaju specifične odredbe, prije svega u računovodstvu i kadrovima. Poslovni program PANTHEON Public Service to uvažava i omogućava da javne ustanove posluju pregledno i u skladu sa propisima.

Korištenje programa PANTHEON Vet, veterinarima obezbjeđuje veliku prednost jer na jednom mjestu kombinuje rješenje za vođenje poslovanja (računovodstvo, ljudski resursi, plate,  putni nalozi, zalihe. itd..)  i modul za rad u veterinarskim ambulantama.

Zadovoljavamo specifične potrebe vašeg poslovanja.

Pri prodaji ili pružanju usluga Blagajna je neizostavna funkcija poslovnog programa. Omogućava izdavanje računa za krajnje korisnike na osnovi šifranta kupaca, artikala i zaliha.

Predefinisani ispisi za račune vam ubrzavaju rad, a svaki račun možete uređivati prema vlastitim potrebama. Sa jednostavnim integracijom ručnih terminala i bar kod čitača vrijeme potrebno za izradu dokumenata se značajno smanjuje. Tako vaši kupci mogu brže obaviti svoju kupovinu.

 

Blagajničko poslovanje uključuje:

 • izdavanje POS (Point-of-sale) računa,

 • šifrant kupaca,

 • pregled artikala i zaliha,

 • zaključak blagajne i automatsko knjiženje dokumenata,

 • integracija bar kod čitača i ručnih terminala,

 • unos i ispis blagajničkih primitaka,

 • unos i ispis blagajničkih izdataka,

 • praćenje plaćanja u domaćoj i stranoj valuti,

 • vođenje više blagajni,

 • blagajnički dnevnik,

 • obračun blagajne,

 • automatsko knjiženje dnevnih zaključaka u glavnu knjigu.

PANTHEON povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prijenose, materijalno knjigovodstva i praćenje zaliha. Za potrebe maloprodaje ove funkcionalnosti se također mogu povezati sa POS blagajnama.

Potpuni pregled i kontrola bez obzira na složenost

 • Brojne opcije za postavke koje će zadovoljiti vaše specifične potrebe.
 • Podržavamo i najzahtjevniju trgovinu ili proizvodnu organizaciju – informacije o robnim tokovima su toliko tačne da ih možemo pratiti čak i do pojedinačnih jedinica.
 • Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada i mogućnost šifriranja serijskim brojevima također podržava najstrožije standarde sljedljivosti.
 • U programu se mogu izraditi dokumenti promjene cijene koji se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, skupno ili izravno iz dokumenata o preuzimanju i izdavanju.
 • Periodično fakturiranje; u programu postavljamo šta i kome želimo naplatiti ​​u redovitim intervalima (npr. najam ili pretplata), a program osigurava generiranje računa.
 • Praćenje nositelja troškova omogućuje integraciju primljenih i izdanih računa, putnih naloga, plata, izravnih troškova i još mnogo toga. To je idealan alat za inženjerska preduzeća i organizacije s abc-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži vlastiti mikrobilancu.
 • U programu je također omogućen cjelovit pregled nad dokumentom, što značajno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise koji se odnose na odabrani dokument.
 • Brojni obračuni izdanih i primljenih računa, materijalnih transakcija i pregled zaliha nam omogućuju raznovrsne usporedbe podataka i analize koje su neophodne u svakodnevnom poslovanju. Također možemo pratiti PDV dokumentaciju.

Izdani računi uključuju:

 • različite vrste fakturiranja (maloprodaja, veleprodaja u domaćoj ili stranoj valuti),
 • automatsko rasterećenje skladišta,
 • mogućnost praćenja složene ili ambalažirane robe (npr. namještaja),
 • ručno ili automatsko izdavanje serijskih brojeva,
 • mogućnost proizvoljnog oblikovanja ispisa izdanog dokumenta,
 • ispis dostavnice i transportnog lista bez dodatnog unosa,
 • mogućnost periodičnog fakturiranja,
 • podrška pri provizijskoj prodaji,
 • izdavanje dostavnica i oblikovanje zbirnih faktura na njihovoj osnovi,
 • automatsko pretvaranje narudžbi u račun sa mogućnošću ispravaka,
 • automatsko oblikovanje blagajničkog primitka pri plaćanju gotovinom,
 • prilagođena maska ​​za fiskalne kase (POS),
 • praćenje kupovine kreditnim karticama, mogućnost praćenja programa lojalnosti,
 • mogućnost plaćanja na rate,
 • kreiranja zbirnog računa na temelju otpremnica,
 • automatsko kreiranje blagajničkog primitka pri plaćanju gotovinom,
 • mogućnost kreiranja avansnih računa i automatsko kreiranje negativnih avansnih računa na temelju izdane fakture, te mogućnost kreiranja računa za vlastitu potrošnju,
 • mogućnost raspodjele dokumenta po odjelima i nositeljima troška

Primljeni računi uključuju:

 • različite vrste i numeriranje ulaznih računa (roba, materijal, uvoz, troškovi preduzeća, troškovi projekata);
 • podrška avansnim računima i njihovo automatsko zatvaranje,
 • automatsko terećenje skladišta,
 • kreiranje primljenih računa dodavanjem narudžbenice i kontrolom isporučenog i naručenog,
 • terećenje primljenih proizvoda izravnim (izravnim troškovima, transport) i zavisnim troškovima (carina itd.),
 • kreiranje otpremnica i zbirnih računa,
 • mogućnost kreiranja avansnih računa i automatsko kreiranje negativnih avansnih računa na temelju primljenog računa,
 • određivanje konta troška na razini dokumenta ili pozicije,
 • mogućnost rasporedbe dokumenta po odjelima i nositeljima troškova ručno ili automatski pomoću ključeva za distribuciju,
 • mogućnost plaćanja na rate,
 • automatsko kreiranje blagajničkog izdatka pri plaćanju gotovinom,
 • automatsko kreiranje naloga za plaćanje iz dokumenta primitka.

Upravljanje poslovnih procesima sa poslovno-informacionim sistemom – PANTHEON WorkFlow – ubrzava i poboljšava procese koji se svaki dan odvijaju u vašem preduzeću. Vrijeme je da rutinske zadatke koji se ponavljaju i oduzimaju vam vrijeme, optimizirate, automatizirate i ubrzate.

 • Bolji nadzor nad procesima u preduzeću
 • Niži troškovi učenja poslovnih procesa i korištenja PANTHEON-a od strane zaposlenih
 • Lakši i brži pristup podacima
 • Maksimalna iskorištenost vremena
 • Poboljšana produktivnost
 • Uvođenje GDPR uredbe
 • Bespapirno potvrđivanje dokumenata
 • Samostalno posredovanje naloga do odgovornih osoba
 • Samostalne obavijesti iz PANTHEON-a putem e-mail-a o statusu i aktivnostima procesa

 

      Primjeri u kojima PANTHEON WorkFlow optimizira poslovne procese:

 • obračun PDV-a,
 • obračun plata,
 • zaključak godine,
 • primljena pošta,
 • primljeni i izdani računi.

PANTHEON korisnici koriste sve prednosti koje omogućava elektronsko poslovanje – dostupni su svi oblici poslovanja sa računovodstvenim servisima, drugim poslovnim subjektima (preduzećima), bankama i državom. Takvo je poslovanje brzo i učinkovito, a prije svega predstavlja manji trošak za korisnika.

Elektronsko poslovanje je integrisano u poslovno-informacioni sistem i dostupno je jednim klikom. Na primjer, korisnik napravi predračun, odabere ga i klikne na izvoz u PDF, a zatim ga šalje direktno svojem kupcu/klijentu. Slično tako je jednostavno i elektronsko podnošenje obrazaca državi (PDV, itd.)

Elektronsko poslovanje uključuje:

 • automatski izvoz predračuna, ponuda i računa u PDF i slanje e-poštom,
 • skeniranje računa i slanje računovođi,
 • elektronsko arhiviranje dokumenata,
 • mogućnost izvoza podataka u MS Word, MS Excel i PDF,
 • elektronsko predavanje nekih obrazaca
 • razmjena podataka putem VOD standarda s drugim ERP sistemima.

Učinkovit i detaljan modul Narudžbe omogućuje vam da pratite od koga kupujete, šta kupujete, troškove povezane sa kupovinom i kada će vam narudžba stići, kao i precizno praćenje zaliha i status narudžbi kupaca. Modul Narudžbe omogućuje vam potpunu kontrolu statusa narudžbi, uređene postupke naručivanja/primanja narudžbi i svih informacija koje su vam potrebne kako bi vaši klijenti bili zadovoljni.

Praćenje naloga

U modulu Narudžbe pratimo primljene narudžbe, ponude ili predračune kupcima te predane narudžbe, upite ili primljene predračune dobavljača. Narudžbe su opremljene statusima tako da se mogu pratiti tokom cijelog životnog ciklusa, što znači da u svakom trenutku znamo šta se sa narudžbom događa. Narudžbe se mogu podijeliti na pojedine vrste (na primjer, ovisno o prirodi posla ili vrsti kupca), što nam omogućuje jednostavno praćenje poslovnih procesa i bolji uvid u njih.

Otpremna lista znatno pojednostavljuje rad u većim skladištima, a istovremeno pruža mogućnost “čvrste rezervacije” – određivanje robe za tačno definiranog kupca. CRM mehanizmi koje nude povezana razvojna preduzeća omogućuju nam neposredan pristup cjelokupnoj dokumentaciji koja se odnosi na kupca.

Planiranje narudžbi namijenjeno je za automatsko kreiranje narudžbi dobavljačima na temelju prošle realizirane prodaje.

Primljene narudžbe – Narudžbe kupaca

Narudžbe kupaca uključuju:

 • bilo koji broj vrsta narudžbi kupaca (npr. ponuda, predračun, itd.),
 • mogućnost određivanja dva partnera na dokumentu (kupac, primatelj),
 • neposredan pregled trenutnih zaliha,
 • mogućnost dodavanja dodatnih proizvoda (alternativni proizvod uz nadoplatu),
 • promjena sastavnice sastavljenih materijalnih sredstava u narudžbama,
 • ispis narudžbi na više jezika (npr. na slovenskom, engleskom, hrvatskom, itd.), format ispisa je u potpunosti prilagođen,
 • raspoređivanje po ključu za raspodjelu,
 • rezervacije naručenih količina na narudžbi kupca,
 • mogućnost dodavanja napomena na narudžbu i kod pojedine pozicije,
 • opis pozicija u ponudi izravno iz šifranta,
 • dodavanje dodatnih narudžbi,
 • mogućnost meke i tvrde rezervacije zaliha (po artiklu i po serijskom broju),
 • mogućnost djelomične opskrbe,
 • kreiranje avansnog računa iz narudžbe,
 • izrada naloga za plaćanje,
 • otpremne liste,
 • predračun

Sa PANTHEON-om možete pojednostaviti upravljanje primljenim računima, uvesti jedinstveni sistem za upravljanje putnim nalozima i zadržati kontrolu nad troškovima. Putni nalozi omogućuju vam praćenje putovanja (uključujući i kružna putovanja) na kojima su nastali troškovi u više valuta i mogu biti isplaćeni izravno iz putnog naloga na različite načine (blagajnički izdatak, platni nalog, plate…). Dostupni su brojni ispisi, od samog putnog naloga do izračuna (ne)isplaćenih putnih naloga. Tako se pri obračunu plata i putnih naloga omogućuje automatsko knjiženje, što ubrzava i olakšava rad.

Putni nalozi uključuju:

 • putovanja u zemlji i inostranstvu,
 • različite načine isplata:
  • blagajna (akontacija i isplata),
  • virmani (domaća i strana likvidnost),
  • plata (iznad i ispod propisa),
  • kompenzacija,
  • zbirna vremenska isplata putnih naloga.
 • obračun u bilo kojoj stranoj valuti,
 • automatski odabir i obračun domaće i inozemne dnevnice (za doručak, ručak, večeru)
 • uvoz šifranta dnevnica sa WEB portala,
 • vođenje šifranta dnevnica, cijena kilometra, vozila, pomoćna vozila, izravni troškovi i povezani računi, uključujući neplaćene troškove,
 • mogućnost da se odredište vidi putem Google Maps prijenosom broja kilometara na putni nalog,
 • ispise (putni nalog, rekapitulacije prema različitim kriterijima)
 • distribuciju putnog naloga po ključu za raspodjelu,
 • praćenje podataka o prilozima putnog naloga i dodatnim troškovima,
 • automatsko knjiženje grupe naloga ili pojedinačnih naloga po odjelima ili nositeljima troškova,
 • jednostavan unos preuzimanjem podataka iz šifranta (poslovni partneri, osobne mape),
 • evidenciju putnih naloga sa zakonskim propisima,
 • kontrolu pristupa podacima sa ovlaštenjima (pregled samo vlastitih putnih naloga ili podređenih zaposlenika),
 • mogućnost različitih karakteristika putnog naloga prema vrsti dokumenta,
 • slanje putnog naloga u Dokumentaciju,
 • ugrađene različite kontrole sa ispisima (kontrola automatskog knjiženja i plaćanja putnih naloga) i IRIS upozorenja,
 • mogućnost proizvoljnog određivanja obaveznih polja putem obrasca Obavezni unosi.

Pomoću programa PANTHEON možete voditi razne evidencije o zaposlenicima, bez obzira na to jesu li stalno ili honorarno zaposleni, studenti, pripravnici ili pak bivši zaposlenici. Za svakog zaposlenika možete napraviti personalnu mapu u koju unosite njegove osobne i ostale podatke važne za preduzeće – tako imamo na jednom mjestu sve što želimo vidjeti o našim zaposlenicima.

Osobni podaci su osigurani u skladu sa GDPR – om. Pristup povjerljivim podacima onemogućava se autorizacijskim mehanizmom.

Osnovna kadrovska evidencija uključuje:

 • praćenje podataka radne knjižice (izračun radnog staža, godišnjica…),
 • praćenje podataka o članovima obitelji, strancima, radnim dozvolama, različitim iskaznicama,
 • praćenje dopusta (izračun, ispisi, povijest) po formulama za izračun dopusta ili unosom (razina preduzeća, radnog mjesta, djelatnika) te ispis potrebnih odluka,
 • praćenje različitih odsutnosti sa rada, npr. bolnički, studentski dopust i uvoz iz Excel datoteke,
 • praćenje radnog vremena i integracija s registratorom vremena,
 • putne naloge.

PANTHEON podupire sve ključne procese u skladištu i omogućuje potpuni pregled stanja zaliha. Pregled zaliha i narudžbi je brz i jednostavan niz automatiziranih postupaka koji osigurava optimalno stanje robe i zaliha.

S obzirom na to da PANTHEON također podupire ostale procese u preduzeću, skladište je povezano sa drugim odjelima (npr. prodaja, proizvodnja, knjigovodstvo, itd.). Kad su svi podaci na jednom mjestu, poslovni procesi teku organizovanije, objedinjeno i brže.

Skladišta i zalihe obuhvaćaju:

 • jednostavan prijenos robe među skladištima,
 • više načina praćenja zaliha (pregled trenutnih zaliha, pregled minimalnih zaliha, pregled više zaliha, pregled slobodnih zaliha),
 • praćenje serijskih brojeva (uključeno u LX, LT, RE, SE, ME, GE, MF),
 • mogućnost automatskog kreiranja međuskladišnog prijenosa iz narudžbe ili drugog dokumenta (uključeno u LX, LT, RE, SE, ME, GE, MF),
 • kreiranje kalkulacije na izlazno/ulaznom skladištu,
 • kreiranje nabavne kalkulacije,
 • inventura,
 • potpora carinskim skladištem (uključeno u RE, SE, ME, GE, MF).

Posebna pažnja u PANTHEON-u posvećena je upravljanju kadrovima, koji su često zapostavljeno područje poslovne informatike. Jezgru predstavlja personalna mapa radnika. U tom smislu, možemo voditi različitu evidenciju radnika, rezidenata ili nerezidenata, bez obzira na to jesu li oni zaposleni redovito, honorarno, studenti, pripravnici ili bivši zaposlenici.

Za svakog zaposlenika sastavljamo personalnu mapu, gdje unosimo njihove osobne podatke i podatke o članovima obitelji, podatke o ranijim radnim odnosima, gradimo historiju kretanja radnika u preduzeću, prikupljamo podatke o stažu, beneficiranom radnom stažu, dodatku za minuli rad, historiji odsustva zaposlenog i drugim izostancima, informacije o odmoru za pojedinu godinu, doktorskom pregledu i drugim obaveznim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, podacima o školskoj spremi i obuci te povezanim troškovima.

U modul Kadrovi predstavljen je specifičan skup podataka o plati zaposlenih, podaci o obaveznom i dobrovoljnom mirovinskom osiguranju uključujući evidenciju plaćanja, članstva u sindikatu i evidencija plaćanja članstva te radni sati zaposlenog – podaci koji se kasnije koriste u programu.

Za potrebe zapošljavanja, postoji modul koji omogućava praćenje oglasa za radna mjesta. Na oglase se javljaju kandidati koji, u skladu sa GDPR-om, mogu ostati u bazi kao osobe koje traže posao, za buduća otvorena radna mjesta. Na osnovi intervjua radimo ocjenjivanje i izbor odgovarajućeg kandidata. Nakon toga se ovi podaci lako prenose u personalnu mapu. Mehanizam autorizacija garantira da osobni podaci o zaposlenicima ostaju povjerljivi.

Osobni podaci su osigurani u skladu sa GDPR-om. Pristup povjerljivim podacima onemogućava se autorizacijskim mehanizmom. Također možemo upravljati i pratiti različite saglasnosti zaposlenika i kandidata sa upozorenjima o pokretanju i brisanju preko WF-a.

Napredna kadrovska evidencija uključuje:

 • kadrovsku evidenciju (JMBG, lični podaci, prebivalište, itd.),
 • praćenje podataka o članovima obitelji, honorarnom radu i radu na ugovor o djelu, studentima, pripravnicima, radnim dozvolama, različitih iskaznica,
 • Modul za klasifikaciju radnih mjesta,
 • praćenje dopusta (izračun, ispisi, historija) prema formuli za izračun dopusta ili unosom (razina preduzeća, radnog mjesta, radnika) i ispis potrebnih odluka,
 • praćenje različitih izostanaka sa posla, npr. bolnički, studijski dopust… (kalendar, tablica, ispis),
 • praćenje radnog vremena i integracija sa registrom vremena (Špica, 4pot),
 • podatke o zdravstvenom stanju zaposlenika,
 • VZD (praćenje ispita, korištenje zaštitnih sredstava, arhiva dokumentacije zaposlenika)
 • obveze za osnovna sredstva,
 • izračun dopusta i izrada ispisa o dopustima,
 • slanje šifriranih odluka o godišnjem odmoru na e-mail adresu zaposlenika i izvoz u mapu
 • vođenje evidencije o kreditima, ovrhama, potporama (alimentacija/uzdržavanje),
 • zakonski šifranti (standardna klasifikacija zanimanja, stepen obrazovanja …),
 • upozoravanje na događaje (npr. rođendan zaposlenika, raskid ugovora, liječnički pregled, VZD),
 • ispise (standardni ispisi, izrada vlastitih ispisa),
 • izvoz podataka za pripremu povezanih dokumenata (MS Word i Open office Write),
 • uvoz šifranata putem WEB portala (formula za dopust po KP, tarifnih – platnih razreda, državnih praznika radnih mjesta za GE licencu)
 • nadzorne ploče,
 • slanje u Dokumentaciju,
 • zapošljavanje:
  • raspisivanje natječaja za slobodna radna mjesta (interno, WWW),
  • praćenje slobodnih radnih mjesta,
  • upravljanje kandidatima i uvoz Europass CV-a,
  • kalendar intervjua,
  • ispisi (poziv na razgovor, obavijest o odabranosti/neodabranosti),
  • slanje e-mail obavijesti svim kandidatima istovremeno.

Obračun plata u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite vrste preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata te davanja za njih.

Također je moguće jednostavno obračunavanje plata i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun. Osnova za obračun plate su personalne mape zaposlenika i šifranti radnih mjesta te drugi odgovarajući šifranti. Poslovni program PANTHEON automatski prenosi podatke o odsustvu sa posla i prisutnosti na poslu, plaćanju prijevoza, kreditima, plaćanju članarina sindikatima, putnim nalozima i drugih sa odgovarajućim vrstama naknada. Kada su svi podaci na jednom mjestu, obračun plate se odvija brže i lakše.

Pojednostavljen rad sa zakonskim obrascima i ispisima

U sklopu obračuna plata, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce te veliki broj drugih ispisa, koji nam pomažu prikazati rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika sa razdobljem osiguranja sa povećanjem itd.

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz obrasca koji smo pripremili i obračunali platu. Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu.

Poslovni program PANTHEON je usklađen sa GDPR – om

Osobni podaci su osigurani u skladu sa GDPR – om. Pristup povjerljivim podacima onemogućava se autorizacijskim mehanizmom.

Obračun plate uključuje:

 • fleksibilno definiranje postavki obračuna – vrsti zarade, vrste dokumenata, doprinosa i poreza
 • mogućnost unosa, popravljanja i brisanja većem broju radnika odjednom
 • mogućnost stornog obračuna pojedinog djelatnika ili za sve djelatnike
 • historijski podaci parametara omogućavaju ponovno obračunavanje (pojedinac/svi)
 • prijenos standardnih vrsta zarada među obračunima
 • vođenje kratkoročnih i dugoročnih kredita i drugih obustava
 • uvoz šifranata sa WEB portala (vrsta dokumenata, vrsta zarade, vrsta rada, doprinosa, poreza na dohodak, olakšice…)
 • uvoz šifranta prosječnih plata sa mogućnošću postavljanja automatskog pokretanja zadataka
 • alat za preračun iz neta u bruto, te iz bruta u neto
 • mogućnost ispisa platnih lista na bilo kojem jeziku
 • različite vrste obračuna ovisno o tipu ustanove
  • plate za invalidska preduzeća, trgovačka društva i javne ustanove (platna lista, ISPAP)
 • Različiti tipovi obračuna:
  • redovna plata (kolektivni/individualni ugovor, upućeni radnik),
  • autorski honorar (novinar, umjetnik…),
  • ugovor o radu
 • naknadu za sudjelovanje i najamninu,
 • Različite vrste obračuna osnove plata:
  • polazna tačka u bruto mjesečnoj plati,
  • početna tačka obračuna u bilo kojoj valuti,
  • početnu tačku izračuna na temelju broja zaposlenih,
  • polazna tačka na temelju ocjene,
  • početna tačka izračuna na temelju tarifnog/platnog razreda,
  • početnu tačku izračuna na temelju parametara na radnom mjestu,
  • početnu tačku izračuna na temelju parametara u osobnoj mapi,
  • početnu tačku izračuna na temelju parametara nositelja troškova
 • Različite vrste obračuna dodatnih isplata:
  • više radnih mjesta u isto vrijeme,
  • članarina sindikata u bruto iznosu,
  • boniteti,
  • regres za godišnji odmor,
  • invalidnine,
  • jubilarne nagrade,
  • otpremnine,
  • dobrovoljno dopunsko osiguranje,
  • obvezno dopunsko zdravstveno osiguranje,
  • neplaćeno odsustvo,
  • minuli rad,
  • benificirani radni staž,
  • razlika do min. plate (obračunate i isplaćene),
  • obračun prehrane i prijevoza (također ovisno o relaciji),
  • poticanje zaposlenika,
  • bolovanje na trošak poslodavca,
 • Ispise plata:
  • različite platne liste sa mogućnošću ispisa na stranom jeziku,
  • različite rekapitulacije,
  • SP (Obračun doprinosa, Obračun članarine, platne liste zaposlenika u SP-u),
  • povrati sredstava za ZPIZ, registar osoba sa invaliditetom itd.
 • mogućnost kreiranja raznih obrazaca,
 • mogućnost izvoza ispisa u MS Excel, Word, PDF…
 • slanje platnih lista,
 • automatska priprema platnih naloga (pojedinačno),
 • preuzimanje podataka iz drugih izvora:
  • putnih naloga (neisplaćeni putni nalozi do i iznad Uredbe)
  • osobne mape (podaci o zaposlenicima), proizvodnja (parametri iz proizvodnje),
  • zadataka (informacije o prisutnosti na radnom mjestu),
  • kalendara (podaci o odsutnosti sa radnog mjesta, praznicima).
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu,
 • provjeru i sprječavanje istodobne uporabe odnosno unosa/promjene podataka u osobnoj mapi u vrijeme obračuna plate,
 • Različite kontrole i IRIS upozorenja.

PANTHEON omogućuje praćenje poreznih evidencija u skladu sa važećim zakonom.

Obračun PDV-a uključuje:

 • porezne evidencije: knjige izdanih, primljenih računa i računa iz uvoza,
 • knjige danih i primljenih predujmova,
 • knjige izdanih/primljenih računa i danih/primljenih avansa za EU,
 • automatsko kreiranje obračuna PDV-a,
 • kreiranje dodatka za PDV-O,
 • ispravci obrazaca PDV-O, uključujući priloge,
 • kreiranje rekapitulacijskog izvješća,
 • kreiranje izvješća o isporuci
 • automatsko knjiženje PDV-a,
 • Kontrolni ispisi

POREZNE KNJIGE

Porezne knjige se u programu kreiraju automatski prema podacima koje smo prethodno unijeli u modul Roba. Podaci se u poreznu evidenciju prikladno uvrštavaju ovisno o odabranom poreznoj stopi i načinu nabave odnosno prodaje, čime mislimo na domaću odnosno inozemnu nabavu ili na prodaju krajnjim kupcima.

Knjige računa uključuju: knjige izdanih računa i primljene avanse za domaće izdavanje i EU te knjige primljenih računa i datih avanasa za domaću nabavu.

Porezne knjige se mogu za potrebe različitih analiza i kontrola pisati i za razdoblje koje se razlikuje od poreza, na primjer, za jedan tjedan, za svakog partnera, odjel itd.

OBRAČUN PDV-a

U programu se i obračun PDV-a (PDV-O) automatski generira. Možemo ga ispisati izravno iz programa. U programu je omogućeno automatsko kreiranje priloga za PDV-O. Kada se obračun PDV-a pošalje poreznoj upravi, u programu zaključavamo porezno razdoblje, što znači da korekcije u programu više nisu moguće za to razdoblje. Tako kreiran PDV-O se u programu knjiži automatski.

Ako poslujete sa inozemstvom, koristeći PANTHEON LT i više licence, moći ćete u programu postaviti odgovarajuću poreznu stopu kako biste osigurali tačnu evidenciju PDV-a. Korištenje poslovnog programa pojednostavljuje praćenje različitih pravila vezanih uz porez na dodanu vrijednost i poslovanje sa državama članicama EU i drugim zemljama izvan Europske unije, npr. prodaja i kupnja robe, prodaja i kupnja usluga.

Poslovni program PANTHEON omogućava cjelovito carinsko poslovanje. Podržana su carinska skladišta vrste D i sve potrebne evidencije. Kao i kod drugih modula, modul carinskog skladišta radi po metodi vrste dokumenata. Sa time imamo jedinstvenu podršku za nekoliko carinskih skladišta i za proizvoljan broj različitih zakonski dozvoljenih prometa na njih.

Osnovni princip modula carinskog skladišta je pružanje evidencije o ulazu i izlazu, te izdavanje popratne dokumentacije. Možete koristiti pojednostavljeni ili prošireni model, ovisno o potrebama preduzeća.

 • pojednostavljenom modelu pratimo samo preuzimanje i izdavanje u okviru Jedinstvenih pravnih dokumenata. U ovom modulu vrijedi načelo da za svaki izlaz u carinskom skladištu napravimo odgovarajuću carinsku deklaraciju tako da se roba iz carinskog skladišta može izdati za slobodan promet ili prodati izvan državne granice.
 • Prošireni model , međutim, predstavlja podršku za carinske dozvole za tjedno ili mjesečno carinjenje. U tom slučaju, jedna dodatna carinska deklaracija uključuje više izlaza ili knjigovodstvenih zapisa.

Osim toga, program također uključuje potporu za domaće carinjenje i vlastitu deklaraciju. Funkcije uvozne deklaracije također su podržane, kao i pojednostavljena deklaracija uvoza i izvoza.

Osim navedenog, postoji i ona vrsta analize i obračuna, kojom pratimo robu u carinskim skladištima.

 

Carinska skladišta

 • Podrška carinskim skladištima tipa A, B, C i D,
 • preuzimanje i izdavanje iz carinskog skladišta,
 • automatsko kreiranje knjigovodstvenih zapisa,
 • praćenje porijekla i deklaracija,
 • vođenje cjelokupne carinske evidencije.

Poslovni program PANTHEON omogućava cjelovito carinsko poslovanje. Podržana su carinska skladišta vrste D i sve potrebne evidencije. Kao i kod drugih modula, modul carinskog skladišta radi po metodi vrste dokumenata. Sa time imamo jedinstvenu podršku za nekoliko carinskih skladišta i za proizvoljan broj različitih zakonski dozvoljenih prometa na njih.

Osnovni princip modula carinskog skladišta je pružanje evidencije o ulazu i izlazu, te izdavanje popratne dokumentacije. Možete koristiti pojednostavljeni ili prošireni model, ovisno o potrebama preduzeća.

 • pojednostavljenom modelu pratimo samo preuzimanje i izdavanje u okviru Jedinstvenih pravnih dokumenata. U ovom modulu vrijedi načelo da za svaki izlaz u carinskom skladištu napravimo odgovarajuću carinsku deklaraciju tako da se roba iz carinskog skladišta može izdati za slobodan promet ili prodati izvan državne granice.
 • Prošireni model , međutim, predstavlja podršku za carinske dozvole za tjedno ili mjesečno carinjenje. U tom slučaju, jedna dodatna carinska deklaracija uključuje više izlaza ili knjigovodstvenih zapisa.

Osim toga, program također uključuje potporu za domaće carinjenje i vlastitu deklaraciju. Funkcije uvozne deklaracije također su podržane, kao i pojednostavljena deklaracija uvoza i izvoza.

Osim navedenog, postoji i ona vrsta analize i obračuna, kojom pratimo robu u carinskim skladištima.

 

Carinska skladišta

 • Podrška carinskim skladištima tipa A, B, C i D,
 • preuzimanje i izdavanje iz carinskog skladišta,
 • automatsko kreiranje knjigovodstvenih zapisa,
 • praćenje porijekla i deklaracija,
 • vođenje cjelokupne carinske evidencije.
 • U osnovnim sredstvima evidentiramo poslovne događaje vezane uz sticanje, korištenje i prodaju osnovnih sredstava.
 • Registar osnovnih sredstava sadrži podatke o pojedinačnim osnovnim sredstvima, njihovoj aktivaciji i sve promjene na njima. Historija promjena je uvijek dostupna.
 • Evidencija vrijednosnih promjena osnovnih sredstava osim troškova amortizacije može uključivati promjene zbog umanjenja vrijednosti ili jačanja osnovnih sredstava.
 • Na osnovnim sredstvima možemo držati promjene lokacija povezanih sa podacima o poslovnim subjektima te promjene obaveza vezanih uz podatke o zaposlenicima. Za osnovna sredstva, koja su također radni uređaji, možemo voditi evidenciju o intervencijama i periodičnim pregledima.
 • Obračun amortizacije vrši se za odabrana osnovna sredstva ili za sva, a uz potvrdu izračuna podaci se upisuju u registar. Program obračunava amortizaciju uzimajući u obzir promjene zbog umanjenja ili povećavanja vrijednosti.
 • Knjiženje svih događaja (promjena i obračuna amortizacije) u glavnoj knjizi provodi se automatski prema kontima koji su unaprijed postavljeni u šifrantu amortizacijskih skupina ili registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Možemo knjižiti uzimajući u obzir ili ne uzimajući u obzir odjele i nositelje troška.
 • Pretraživanje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno, budući da je omogućeno pretraživanje po više kriterija. Inventaru osnovnih sredstava posebno olakšava integracija programa sa čitačem bar koda. Program također omogućava automatski prijenos nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta o preuzimanju u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.

 

Detaljnije pojedinosti:

 • Automatski prijenos nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta preuzimanja u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara,
 • u registru osnovnih sredstava omogućuje je dupliciranje istih osnovnih sredstava,
 • vođenje registra osnovnih sredstava po odjelima i nositeljima troška
 • povećanje i umanjenja osnovnih sredstava te ukidanje,
 • likvidacija osnovnih sredstava uz automatsko prethodno ukidanje povećanja ili umanjenja vrijednosti osnovnih sredstava,
 • ispis kartice i registra osnovnih sredstava i sitnog inventara, registara strukture, likvidiranih osnovnih sredstava i inventarnih stupova
 • automatski obračun amortizacije osnovnih sredstava za sva sredstva ili pojedinačna osnovna sredstva, za bilo koje odabrano vremensko razdoblje (mjesečno, godišnje), uz istovremeni obračun amortizacije po kontu nabave ili amortizacije prema kontima povećanja ili amortizacije na temelju konta umanjenja vrijednosti,
 • ispisi obračuna amortizacije po kontima, amortizacijskih skupina, inventarnih brojeva, odjelima i nositeljima troška
 • jednostavno obnova obračuna amortizacije i uspostavljanje prethodnog stanja pred obračunom amortizacije,
 • automatsko knjiženje promjena u registru osnovnih sredstava, sitnog inventara i obračun amortizacije
 • omogućen popis osnovnih sredstava i sitnog inventara sa čitačem bar koda i uvoz podataka u registar za daljnju obradu podataka,
 • vođenje dokumentacije
 • praćenje usluga i periodičnih pregleda
 • zaduživanje i razduživanje zaposlenika
 • automatsko traženje stanja ili djelomičnog stanja zaliha na nekom skladištu
 • jednostavan unos inventurnog stanja u program
 • automatsko oblikovanje inventurnih viškova
 • izrada dokumenta promjene cijene, automatsko određivanje zaliha i knjiženje

Modul Akcizna skladišta namijenjen je unosu artikala sa akcizom za skladištenje, proizvodnjom i otpremom sa odgodom plaćanja akcize. U akciznim skladištima se akciza pri artiklima sa akcizom inače obračunava, ali nije uključena u nabavnu vrijednost odnosno u poreznim evidencijama, kao što je to slučaj sa uvođenjem akciza u redovno skladište. U akciznom skladištu sljedivost robe je također omogućena.

Modul Akciznog skladišta sadrži:

 • preuzimanje artikala na akcizno skladište
 • izdavanje artikala sa akciznog skladišta
 • obračun akciza -> odvojeno za izdavanje, preuzimanje i oboje

Servisne funkcionalnosti namijenjene su preduzećima koje u okviru svog poslovanja obavljaju servisnu djelatnost ili daju jamstvo za prodane proizvode.

Skladište reklamacija

Karakteristično za servis je da se prometi ulaza i izlaza moraju izjednačiti. Koliko smo primili dijelova, toliko moramo i izdati, zamijeniti sa drugim ili zatvoriti sa izdanim odnosno primljenim odobrenjima i obrnuto. Stoga je za servisnu djelatnost predefinirano Skladište reklamacija, na kojem se zalihe vode količinski i vrijednosno.

Servisni nalog

U svrhu praćenja reklamacija kupca, u programu je dostupan Servisni nalog, pomoću kojeg preuzimamo oštećenu robu te je vraćamo nakon popravka, zamjenjujemo sa drugim proizvodom ili ga zatvaramo sa odobrenjem. Program također provjerava je li kupac stvarno kupio proizvod kod nas, sa kojim dokumentom i je li proizvod još uvijek pod jamstvom. Osim toga, ovisno o tome jesu li proizvodi u jamstvenom roku ili ne, program nudi mogućnost povrata novca za reklamirani proizvod.

Reklamacije kupca

 • potpora vlastitom servisu
 • podrška za reklamacijske zahtjeve i servisne naloge
 • praćenje garancije
 • vođenje proizvoda po serijski brojevima, kupcima i garancijskim rokovima
 • pregled i obračun dugovanja prema kupcima
 • izdavanje zamjenskih proizvoda
 • fakturiranje servisnih zahtjeva
 • povezivanje servisnih zahtjeva sa odobrenjima

Reklamacije dobavljačima

Praćenje reklamacija dobavljačima, odnosno proizvoda koje dobavljačima šaljemo na reklamaciju, vrši se putem dokumenata za izdavanje oštećenih proizvoda dobavljaču, koje zatim dobivamo natrag i u slučaju primitka odobrenja od dobavljača, zatvaramo reklamaciju.

Pregled otvorenih/zatvorenih reklamacijskih zahtjeva kupaca i dobavljača i njihov sadržaj nalaze se u obračunu servisa.

 • Automatsko kreiranje otpremnice za slanje reklamacijskih zahtjeva dobavljaču na temelju primljenih računa i stanja skladišta,
 • Mogućnost zatvaranja servisnih zahtjeva zamijenjenim proizvodima i povezivanje zahtjeva sa odobrenjem,
 • Obračun dugovanja dobavljača iz reklamacijskih zahtjeva

Obračun i proračun reklamacija

Modul Servis također sadrži obračun reklamacija kako riješenih tako i neriješenih. Obračuni mogu biti napravljeni odvojeno za primljene i odvojeno za izdane zahtjeve, te kombinirano za oboje.

Proračun servisnih usluga namijenjen je periodičkom obračunu servisnih intervencija.

PANTHEON Računovodstvo podržava glavnu knjigu sa saldakontima i omogućava automatsko i ručno knjiženje poslovnih događaja. Većina unosa se automatski generira prema zadanim predlošcima knjiženja. Računovodstvene pomoćne knjige u potpunosti su integrirane u glavnu knjigu bez dvostrukog unosa podataka. Knjiženje također olakšava korištenje ključeva za raspodjelu prema unaprijed konfiguriranim predlošcima.

U program je uključen osnovni kontni plan ali se može ažurirati i mijenjati, kao i unaprijed postavljene predloške za automatska knjiženja. Rad s PANTHEON-om je tako precizan, brz i prilagođen vašim potrebama.

Detaljnjije pojedinosti:

 • proizvoljni broj tipova temeljnica sa pripadajućim postavkama za knjiženje
 • potpuna povezanost pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom bez dvostrukog unosa podataka,
 • automatsko knjiženje ulaznih i izlaznih računa, obračun PDV-a, plaće, putni nalozi i drugi osobni primici, proizvodnja i amortizacija,
 • saldakonti u domaćoj i stranoj valuti
 • pregled svih knjiženja u glavnoj knjizi/saldakonti sa mogućnošću filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta itd.
 • Prilikom promjene kontnog plana omogućen je automatski prijenos ili knjiženje sa starog kontnog plana na novi kontni plan i istovremeno kreiranje temeljnice.
 • Automatsko zatvaranje 5. i 6. razreda i priprema temeljnice,
 • kreiranje temeljnice dnevnika za zaključak i početak finansijske godine,
 • dnevnik knjiženja je detaljan i sažet po broju temeljnice, datumskim kriterijima, kontu, referentu, u domaćoj i stranoj valuti,
 • ispis konto kartice prema odabranim kriterijima kao što su: za jedan račun ili više računa, datum knjiženja, datum PDV-a, dokument u domaćoj i stranoj valuti ili u obje valute, u različitim oblicima ispisa;
 • Izvještaj o poslovnim potraživanjima/obvezama i finansijskim ulaganjima obveza od nerezidenata,
 • Izrada BST izvješća o promjeni usluge i robnoj razmjeni te o tekućim / kapitalnim transferima sa nerezidentima
 • kontrolni ispisi neusklađenih temeljnica, automatskih knjiženja i druge provjere,
 • bruto bilansi za bilo koji raspon konta i za bilo koje razdoblje, analitički po pojedinačnim kontima, po sintetici konta, kontima pojedinih skupina i klasama,
 • unaprijed postavljene provjere bilanse sa mogućnošću izmjene,
 • priprema provjera bilansa po odjelima i mjestima troška, usporedbom po razdoblju, itd.,
 • mogućnost automatskog prijenosa bilansa stanja, računa dobiti i gubitka i izvješća o stanju dobiti i gubitka u sudskom registru, na temelju unaprijed utvrđenih prijedloga bilansa,
 • praćenje troškova i prihoda po pojedinim nositeljima troška (projektima),
 • svi dokumenti (ugovori, računi, putni nalozi, plate) podržavaju praćenje putem nositelja troška
 • analiza nositelja troškova, uključujući račun dobiti i gubitka,
 • automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja.

 

BILANSI

U izborniku „Bilansi“ možete koristiti različite unaprijed zadane obrasce i formule za pripremu različitih vrsta ispisa bilansa i računa dobiti i gubitka za različita razdoblja, odjela i nositelje troška, kao i uspoređivanje prethodnih razdoblja, u domaćoj i stranoj valuti, te objavljivanjem pojedinačnih stavki bilansa.

 

KONTROLNI ISPIS

Vrlo koristan je meni “Kontrolni ispisi” automatskih knjiženja i neusklađenih temeljnica iz kojih računovodstvo može odrediti neusklađene unose. Program također podržava zatvaranje 5. i 6. razreda po klasama i nositeljima troškova, kao i automatsku pripremu temeljnice za knjiženje u glavnu knjigu. U izborniku “Zaključak godine” automatski će se kreirati zaključna i početna temeljnica.

 

KONSOLIDACIJA

U PANTHEON-u su dostupni konsolidirani računovodstveni podaci koji podržavaju konsolidaciju računovodstvenih podataka u finansijskim izvještajima. Konsolidirani finansijski izvještaji sastavljeni su na temelju pojedinih finansijskih izvještaja konsolidiranih društava sa odgovarajućim konsolidacijskim prilagodbama koje nisu predmet knjiženja na konsolidiranim računima. Konsolidacija se odradi tako da preduzeće, uz posebno odobrenje odabranih podružnica, odabere knjiženja koja datumski odgovaraju kriterijima za pripremu konsolidiranog finansijskog izvještaja.

 

OBRAČUN KAMATA

Saldakonti su osnova za izračunavanje zateznih kamata za kupce, kontrolni obračun za kamate dobavljača. Možete izraditi i izračun kamata za određenog poslovnog partnera.

 

OPOMENE

Modul omogućuje stvaranje i slanje opomena za dospjela potraživanja poslovnim partnerima. Pripremljene opomene mogu se ispisati ili poslati e-poštom.

 

NAPLATA

Pri naplati potraživanja „hroničnih“ neplatiša može vam pomoći modul „Naplate“ . Ovdje možete pratiti komunikaciju i obećana plaćanja neplatiša. Ako naplata nije uspješna, možete kreirati prijedlog za izvršenje i pohraniti ga kroz kreiranu datoteku.

 

PRIPREMA ELEKTRONSKIH NALOGA I UVOZA BANKOVNIH IZVODA

Nema potrebe ručno unositi uplate u bankovni program i ručno knjižiti izvod. Sve se odvija razmjenom putem ISO SEPA XML datoteka.

 

IZRAVNA POVEZANOST SA BANKARSKIM PROGRAMOM I PREGLEDOM STANJA

Ako vaše poslovanje zahtijeva brzu reakciju na uplate klijenata, PANTHEON možete povezati sa bankarskim programom te pratiti plaćanja putem PANTHEON-a

 

KREDITI I LEASING

Moguće je upravljanje primljenim i izdanim kreditima i najmovima te izrada izvješća o poslovima leasinga.

 

RAČUNOVODSTVENA KONZOLA

Sve što računovođa radi na jednoj bazi može istovremeno raditi na više baza: automatsko knjiženje, izrada kontrolnih provjera.

 • Proizvoljan broj različitih vrsta radnih naloga,
 • Jednostavno kreiranje radnih naloga,
 • Obuhvaćen proces naručivanja – pojednostavljen prijenos narudžbu kupaca u radne naloge
 • Unos stvarno upotrjebljene količine za pojedine radne naloge i ograničenje te upotrebe
 • Ispis radne dokumentacije
 • Vrednovanje proizvodnje po metodi cijene koštanja
 • Izračuni i pregled razlike između cijene koštanja i prodajne cijene
 • Automatsko rasknjižavanje skladišta materijala i prijenos gotovih proizvoda na skladišne proizvode,
 • Korištenje serijskih brojeva za materijale, gotove proizvode i poluproizvode
 • Normiranje rada i pregled postizanja norme
 • Rastavljanje proizvodnje (npr. piljenje trupca)
 • Servisni radni nalozi za potrebe servisnih radionica (npr. automehaničarska radionica).

U modulu jednostavna proizvodnja kontroliraju se svi jednostavni proizvodni procesi. U središtu proizvodnje su sastavnice na kojima se nalaze svi podaci o materijalima i operacijama te radni nalozi, preko kojih izdajemo materijal i preuzimamo proizvod. Rad nam pojednostavljuje uvođenje serijskih brojeva, pomoću kojih možemo detaljno pratiti proizvod.

PANTHEON je odličan izbor kako za serijsku proizvodnju, tako za proizvodnju po narudžbi. Alat u programu omogućava kreiranje radnih naloga na osnovi različitih kriterija. Istovremeno se u pozadini programa vrši kontrola što onemogućava višestruk prijenos određenih narudžbi u radni nalog. Pri obradi i izradi radnih naloga, broj dokumenta kupca ima funkciju veznog dokumenta, što omogućava da u svakom trenutku vidimo status i stupanj realizacije narudžbe.

Sastavnice:

 • Rad sa sastavnicama je pojednostavljen.
 • Sastavnica sadrži sve podatke o materijalima i operacijama, koje su potrebne za izradu određenog proizvoda.
 • Kreiranje i ažuriranje sastavnice se izvodi direktno na šifrarniku identa.
 • Mogućnost kopiranja i prenosa podataka iz drugih sastavnica.
 • Nivoiski ispisi sastavnice.
 • Ispisi sastavnice, koji sadrži određeni materijal.
 • Simulacija predkalkulativne vrijednosti na ispisu.

Radni nalozi:

 • Praktičan proizvoljan broj različitih vrsta radnih naloga.
 • Jednostavno kreiranje radnih naloga.
 • Pojednostavljen prijenos narudžbi kupaca u radne naloge.
 • Unos stvarno upotrebljene količine na pojedine radne naloge te ograničenje te upotrebe.
 • Ispis radne dokumentacije.
 • Vlastiti preračuni vlastite cijene.
 • Automatsko čišćenje skladišta materijala i prijenos gotovih proizvoda na skladišta.
 • Normiranje rada i pregled postizanja norme.
 • Servisni radni nalozi za potrebe servisnih radionica (npr. automehaničarska radionica).

Serijski brojevi:

 • Izrada proizvoda, koji se vode po serijskim brojevima.
 • Praćenje i pregled izdanih serijskih brojeva.
 • Detaljan pregled proizvoda (tzv. tracking), koji je vođen po serijskim brojevima sa unosom serijskog broja.
 • Različite mogućnosti vođenja serijskih brojeva: pojedinačne, šaržne, sastavljene, itd.

Nadzorne ploče su namijenjene onima koji rade u menadžmentu i/ili se bave analitikom te svim ostalima koji žele alat za pregled procesa u preduzeću. Korisnicima su dostupne predefinirane nadzorne ploče u kojima su već spremni različiti parametri, formule i načini prikazivanja poslovanja preduzeća, tako da ih je potrebno samo ispuniti podacima i već možemo pregledati poslovanje. Ključne informacije nije potrebno tražiti po različitim lokacijama, prepisivati ih, kopirati i spajati u zasebne dokumente. Sa PANTHEON-om na dohvat ruke imate sve potrebne informacije o uspješnosti poslovanja vašeg preduzeća.

 

Detaljnije pojedinosti:

 • prikazi u obliku grafova, tablica, brojača, rotirajućih tablica (pivot table), rotacijskih grafikona ili kao proizvoljan ARES te u obliku Google Maps karte,
 • brzi pregled pokazatelja poslovne uspješnosti,
 • ekonomičnost poslovanja,
 • likvidnost preduzeća,
 • zaduženost preduzeća,
 • profitabilnost poslovanja,
 • aktivnost predzeća,
 • pregled zaposlenika (poslovni put, kadrovska evidencija),
 • Pregled proizvodnje,
 • Pregled potraživanja,
 • Pregled zaliha,
 • Pregled prodaje po zemljama,
 • sistem pokazatelja Zmijewskijev model,
 • sistem pokazatelja Chesserov model,
 • sistem pokazatelja Kralicek Quicktest,
 • sistem pokazatelja Altman Z-score.

U napredne verzije PANTHEON-a je uključen modul koji omogućava da se postojeće funkcionalnost programa nadograde i prilagode potrebama vašeg poslovanja. Ovaj se modul naziva PANTHEON ARES.

ARES čini vrlo moćno razvojno okruženje u kojem je moguće pisati postupke za poslovne procese koji se provode u vezi sa postojećom funkcionalnošću PANTHEON-a. U praksi to znači da se PANTHEON prvo implementira, a zatim se po potrebi povezuje s rješenjima koja korisnik želi zadržati. Na taj se način ažurira poslovni sistem, a ne gubi se nikakva specifična funkcionalnost koja inače nije uključena u PANTHEON. Modul ARES omogućava daljnji razvoj i povezivanje vlastitih rješenja s poslovnim sistemom PANTHEON .

ARES također omogućuje korištenje vanjskih dinamičkih knjižnica (DLL), pristup drugim bazama podataka putem ADO povezivanja te automatizaciju