Juraja Najtharta 19
+387 33 218 200
bts@bts.co.ba

Cjenovnik licenci

Cjenovnik licenci

119,00 €

299,00 €

549,00 €

999,00 €

1149 €

999,00 €

1599 €

449€

320,00 €

649,00 €

1049 €

Cjenovnik najma/rentanja licenci.

9,90 €

14,90 €

35,77 €

35,90 €

39,90 €

39,93 €

59,90 €

17,90 €

14,90 €

24,90 €

39,90 €

  • Sve cijene su u eurima bez PDV-a i vrijede od 01.07.2022. godine i za istog korisnika (osim LT3). Zadržavamo pravo na promjenu cijena.
  • Broj preduzeća, koji se može voditi sa licencama LX, LT, RE i SE je ograničeno na 3 preduzeća (baze).
  • Za licence ME, GE i MF je broj neograničen.
  • LX, LT, RE, SE, GE, ME, MF su samostalne licence.
  • RT i MT su licence sa dodatnimi funkcionalnostima.
  • Predzeće može kupiti samo jednu LX licencu (jedan istovremeni korisnik).
  • Preduzeće može kupiti samo jednu LT licencu (jednokorisnička licenca) ili jednu LT3 licencu (mrežna licenca za 1–3 korisnika).

Cjenovnik usluga podrške

Vrsta usluge Opis usluge Cijena sa ugovorom o održavanju Cijena bez ugovora o održavanju
Cjenovnik1 Osnovno održavanje, podrška korisniku putem HelpDesk-a,
instalacija kod kupovine licenci.
69,00 KM/sat 82,15 KM/sat
Cjenovnik2 Usluge podrške kod oblikovanja ispisa, podešavanja i prilagođavanje programskog paketa s obzirom na potrebe korisnika u okviru standardnih funkcionalnosti programskog paketa, savjetovanje u pogledu definisanja, analize i rješavanja poslovnih problema, pomoc kod gresaka u radu korisnika. 97,75 KM/sat 115,00 KM/sat
Programiranje Razvoj dodatnih modula, izvoda, analiza ili maski 143,75 KM/sat 205,40 KM/sat
Režijski sat Putovanje do korisnika 20% od cijene goriva po pređenom kilometru (udaljenost do korisnika x 2 x 20% od cijene goriva)  

Obračunska jedinica 1 RDS (60 minuta), obračunava se za svaki zapoceti sat na terenu.
Kod podrske na daljinu (anydesk, telefon, email) obracunska jedinica 15 min, obracunava se svaki zapoceti interval od 15 minuta.
Korisnici koji nemaju aktivan i validan ugovor o održavanju, a u toku jednog kalendarskog mjeseca imaju podrsku manju od 60 min a vecu od 15 min bice obracunata razlika do cijelog radnog sata. 
Korisnici bez podrske u jednom kalendarskom mjesecu nemaju nikakvih finansijskih obaveza.
Programiranje se obracunava na posebnom radnom nalogu i unaprijed je dogovoreno sa korisnikom, ne ulazi u standardnu podrsku.
Režijski sat se obračunava svim korisnicima izvan Kantona Sarajevo.

Cjenovnik važi od 01.10.2022.