Juraja Najtharta 19
+387 33 218 200
bts@bts.co.ba

Cjenovnik licenci

Cjenovnik licenci

119,00 €

299,00 €

549,00 €

999,00 €

1149 €

999,00 €

1599 €

449€

320,00 €

649,00 €

1049 €

Cjenovnik najma/rentanja licenci.

9,90 €

14,90 €

35,77 €

35,90 €

39,90 €

39,93 €

59,90 €

17,90 €

14,90 €

24,90 €

39,90 €

  • Sve cijene su u eurima bez PDV-a i vrijede od 01.07.2022. godine i za istog korisnika (osim LT3). Zadržavamo pravo na promjenu cijena.
  • Broj preduzeća, koji se može voditi sa licencama LX, LT, RE i SE je ograničeno na 3 preduzeća (baze).
  • Za licence ME, GE i MF je broj neograničen.
  • LX, LT, RE, SE, GE, ME, MF su samostalne licence.
  • RT i MT su licence sa dodatnimi funkcionalnostima.
  • Predzeće može kupiti samo jednu LX licencu (jedan istovremeni korisnik).
  • Preduzeće može kupiti samo jednu LT licencu (jednokorisnička licenca) ili jednu LT3 licencu (mrežna licenca za 1–3 korisnika).

Cjenovnik usluga podrške

Vrsta uslugeOpis uslugeCijena sa ugovorom o održavanjuCijena bez ugovora o održavanju
Osnovno održavanjeOsnovno održavanje, podrška korisniku, HelpDesk, instalacija kod kupovine licenci69,00 KM/sat82,15 KM/sat
Dopunsko održavanjeUsluge podrške nastale kao posljedica nepravilnog korištenja programskog paketa, oblikovanje ispisa, obrazovanje, podešavanje i prilagođavanje programskog paketa s obzirom na potrebe korisnika u okviru standardnih funkcionalnosti programskog paketa, savjetovanje u pogledu definisanja, analize i rješavanja poslovnih problema97,75 KM/sat115,00 KM/sat
ProgramiranjeRazvoj dodatnih modula, izvoda, analiza ili maski143,75 KM/sat205,40 KM/sat
Režijski satPutovanje do korisnika20% od cijene goriva po pređenom kilometru (udaljenost do korisnika x 2 x 20% od cijene goriva) 

Cjenovnik važi od 01.10.2022.